Aanpassen van het Paritair Comite

De afgelopen jaren is onze branche enorm uitgebreid en ook de achtergrond van vele bedrijven is veranderd. Er zijn steeds meer bedrijven die enkel en alleen voertuigen reinigen en dus geen combinatie meer vormen met een garage of tankstation.
Echter vallen wij in de huidige wetgeving nog onder PC 112 van de garagebedrijven. Hier zitten helaas nogal wat restricties aan die nadelig zijn voor autowasbedrijven, zoals een verbod op zondagswerk en het missen van flexibel inzetten van personeel.
Het doel van de Beroepsvereniging is ook het verbeteren van de omstandigheden van onze branche door onder andere het PC aan te passen.

Promoten van professioneel autowassen bij de consument

Professioneel wassen staat gelijk aan goed wassen, of dat is toch wat we willen bereiken.
De Belgische Beroepsvereniging Reiniging Voertuigen streeft er naar om de consument bij te brengen dat het verstandig is hun wagen, vrachtwagen, motor etc te laten wassen door professionelen of zelf te wassen in een professionele selfwash in plaats van hun oprit. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan het milieu en aan de branche.

Aanpakken van illegale handcarwashes

Uit rondvraag onder carwashondernemers in Vlaanderen bleek dat de zogenaamde ‘Pakiwashes’ een algemene plaag zijn geworden.
Dit soort zaken wast voertuigen onder de prijs aan een slechte kwaliteit en zorgt hierdoor voor een slechte naam van de carwashbranche. Ook zijn ze een draaischijf voor witwaspraktijken en mensenhandel.
De eerste gesprekken met de overheid, nl FOD Bestrijding Sociale Fraude onder Staatssecretaris Philippe de Backer, zijn al achter de rug en de molen is in werking gezet. Dit najaar komt er een ronde tafelgesprek met alle betrokken partijen om een definitief Plan Eerlijke Concurrentie op te stellen met duidelijke actiepunten.
De BBRV is een professionele partner van het Sociale Opsporingen en Inlichtingendienst (SIOD) die de controles ter plaatse uitvoeren. Dit houdt in dat wij een speciaal meldpunt hebben dat voorrang heeft op meldingen die via de gewone weg gaan en dat er dus eerder actie ondernomen kan worden. Ook garandeert deze weg onze leden die meldingen doen van anonimiteit.
Hoe meer meldingen over deze bedrijven, hoe prangender de vraag richting de overheid wordt. Daarom vragen wij aan iedereen om deze zaken aan de BBRV door te geven zodat wij ze officieel kunnen melden. Het is wenselijk dat de meldingen ondersteund worden door flyers, prijsaffiches, Facebookpagina’s etc afkomstig van de handcarwashes zelf.
U kan ons bereiken via info@bbrv.be of via de contactpagina op de website.