Voordelen

Biobeheer

 

Als lid van de BBRV krijgt u korting bij het laten opmaken van een risico-analyse en beheersplan voor legionella cq veteranenziekte bij het bedrijf BIOBEHEER, die zich al jaren specialiseert in deze materie.

Sinds het legionellabesluit in 2007 is elk bedrijf vanaf dat het zich in de matig-risico groep bevindt verplicht om dergelijk plan te kunnen voorleggen tijdens een controle van de FOD Volksgezondheid.

Als beroepsvereniging hebben wij een korting gekregen van 10% op de vaste prijzen. U kan zelf bepalen welke categorie uw onderneming toebehoort. Ook is er een vaste, lage, prijs afgesproken voor de jaarlijkse staalnames die dienen te gebeuren. Deze voordelen zijn exclusief voor wasbedrijven die zijn aangesloten bij de Belgische Beroepsonderneming Reiniging Voertuigen.